"A XXI. Század Taneszköze"
címmel kitüntetett taneszközeink

A HunDidac Szövetség 2003-ban kiírt taneszköz pályázatán taneszközeink Magyarországon először kapták meg "A XXI. Század Taneszköze" elismerő címet egy bronz (1997.), egy ezüst (1999.) két arany (2001.) díjak után. A díjkiosztón kiemelésre került, hogy bár az eszköz ősi, a kifejlesztett oktatási rendszerünk olyan szerves egészet alkot, hogy egyszerre átgondolt, szemléletes és modern, valamint gyermekbarát. Röviden korszerű. Napjaink oktatásának kiválóan megfelel.
A díj kötelez! Ezért a fejlesztés nem állt meg. Munkafüzeteinket karbantartjuk, kiadjuk, a szorobánjainkat a gyártás közben fejlesztjük, igyekszünk választékot is biztosítani.

Makói szorobán

Munkafüzet tanulóknak

Egyéb taneszközök

Néhány szorobán fajta

 1. "Hófehérke"
  Válogatott világos színű golyókkal szerelt szorobán (pl. bálványfa vagy más világos fájú alapanyagból).

 2. "Mackó papa"
  Válogatott sötét színű gyolyókkal (dió, amerikai dió és más sötét színű fából).

 3. "Szürke mókus"
  Sem nem világos, sem nem sötét. Inkább a fa jellegzetessége dominál (Pl.: meggy, vadcseresznye, illetve válogatott tarka golyók).

 4. "Japán" A golyók alakja a Japánban legnépszerűbb formával.

 5. "Makói" A leggyakrabban megvásárolható, főleg (fehér) bükkből készült termék.

Szorobán

Miből készítjük?

Fő alapanyagunk a bükkfa. Előfordul, hogy más fafajokból is készítünk szorobánokat. Ezek főleg  keményebb lombos fák: meggy, körte, dió és más kerti fák, díszfák, pl. bálványfa, amerikai dió...
A másik jelentős alapanyag a tengely. Ezt 3 mm vastagságú húzott rézpálcák feldarabolásával alakítjuk szorobán tengellyé vagy ugyanilyen vastagságú bambusz pálcákból készítjük.
A fa kezelésére egészségre káros anyagot nem használunk, csak tanúsítvánnyal rendelkező anyagokat alkalmazunk.

Szinte elképzelhetetlen, de papírból is készülhet szorobán. ​A legolcsóbb szorobán letölthető a Home oldalunk "Letölthető" menüpontjában.

Hogyan alakult ki a makói szorobán?

Megbízást adtunk egy makói asztalos-esztergályos vállalkozónak, hogy készítsen számunkra eszközöket egy nyári továbbképzésünkhöz. Rövid idővel a megrendelés után meglepő gyorsan hozta a szorobánokat az asztalos. Nem csak mintát, hanem a tanfolyamosok létszámánál néhány darabbal többet adott át.
Ezt tekintjük az alapnak.
Néhány évvel később Usui Kumiko, japán szorobánbajnok javaslatára további alakítást végeztünk az eszközön. Azóta maradt a forma, csak néhány technológiai újítást vezettünk be a tartósság és a gyártás miatt.

Papír szorobán

Ha van kedve elkészíteni a legolcsóbb szorobánt, segítünk. Egy kis kézügyesség könnyen elkészíthető a papír szorobán. Töltse le a ​Home oldalunk "Letölthető" menüpontjából a fájlt majd nyomtassa ki (ha teheti színesben), vágja ki, hajtogassa össze az ábra szerint a papírt, végül ragassza össze a papír szorobánt!

Tudta ön, hogy motivációs céllal a japán gyerekek maguk szerelik össze a saját szorobánjaikat?

Munkafüzetek

Első kötet
Első rész és Második rész

Az összeadást és kivonást tartalmazó munkafüzet alkotja a Számolj te is szorobánon! munkafüzet család első egységét.
A kezdetekben egyetlen füzetből állt, de később bővült egy óvoda-iskola átmenetet segítő résszel. Így lett két kötetes. Átdolgozásakor a két füzetet egybe olvasztottuk, majd újra szétválasztottuk úgy, hogy jobban igazodjon az évfolyamokhoz. Minden új egységre jellemző egy könnyen érthető rajzos rész, amit a feladatok követnek. A tematikusan válogatott feladatok először a szorobános váltásokhoz igazodóan a lehetőséges variációkat tartalmazzák. Ezt követi a gyakorló rész, amiben vegyesen fordulnak elő az addig tanult váltások.
Az első rész piros sarokjelöléssel készült*, a második sárgával.
A füzetekben több mint 2500 illetve 5300 feladat található.

A munkafüzetcsalád valamennyi tagja önálló tanulásra is alkalmas.

Második kötet

A második kötet tartalmazza a szorzás és az osztás műveletét. Magát a szorzó- és bennfoglaló táblát nem hivatott a füzet megtanítani, a szorobános műveletek ezekre épülnek.
Előkészítésként az összeadás és kivonás végzésekor a tanult váltásokat elevenítjük fel. Ehhez kapcsolódnak a szorzótábla elmélyülését segítő változatos gyakorlási lehetőségek.  Csak ezek után kezdődik a kétjegyű szám szorzása egyjegyű számmal, amit rajzos példával mutatunk be. A minta után  több száz fokozatosan nehezedő szorzás biztosítja a gyakorlás lehetőségét. A számkört felbővítve, háromjegyű számot szorzunk egyjegyű számmal a megszokott metódussal.
A szorobánon történő szorzás harmadik egységét a kétjegyű számokkal történő szorzás adja.
A kötet másik részében a maradékos osztás következik. Először háromjegyű számot osztunk egyjegyűvel, majd  bővül a számkör.
A gyakorlás itt is követi a fokozatosság elvét. Következik a kétjegyű számmal történő osztás, amit már a többjegyű osztóval történő osztás követ.
A füzet zöld sarokjelöléssel készült. A kötet 6500 feladatot tartalmaz.

Érdekesség

* Réges-régen a könyveket a piacokon, ponyván árusították. Az árus sokszor tanult ember volt, gyakran olvasta a saját portékáit. Amelyik könyv tetszett neki, annak a könyvnek a sarkát behajtotta vagy  piros ceruzával jelölte meg. Az olvasók igyekeztek ezeket a könyveket keresni, mert ebben biztos nem csalódtak. Így alakult ki a bestseller, magyarul, a legjobban fogyó, elkelő kiadvány. Mivel a szorobános munkafüzetekből a legtöbb fogy az első kötetből, ezért került rá a piros sarokjelölés.

A többi taneszközünk

A kézikönyv

Nemcsak külsejében, de beltartalmában is színes könyv. Olvasmányos formában található benne nagyon sok információ. A számok rögzítésére, a számolás megjelenítésére használható eszközök gyűjteményével kezdődik és a köbgyökvonásig viszi el olvasóit. A lapjain egy-egy példával mutatunk be számtalan szorobános problémát.
A kötet kemény kötésben 164 oldalon várja az olvasóit.

A kézikönyv magyarázza a tabló használatát is.

A 30 órás tanfolyamunk
szakirodalma

A pedagógusok képzésében is ugyanazokat a kiadványokat használjuk, mint amiből a gyerekek tanulnak. Miért? A pedagógus is akkor kezd megismerkedni a szorobánnal. Neki is az első lépésekkel kell kezdeni! A tananyagunkban előírjuk, hogy mely feladatokat kell elvégezni a tanfolyam alatt. Amikor a tanfolyam során a feladatait megoldja a pedagógus, az lesz a gyerekek számára is a legfontosabb és feltétlenül begyakorlásra váró feladattömeg. Ha a kijelölt részeket megoldja, amikor tanítani kezd, ezt felhasználhatja javítókulcsként. Ennyivel kevesebbet kell készülnie így a tanítási órára.
Most elárulom, hogy az eddig áttekintett kiadványok mind az oktatócsomagban is helyet kapnak.

A tablókés​​zlet

Tablókészletünk A3-as méretű, 24 darabból áll.
A számfogalom építéséhez  10 lap készült.
Az egyes lapok tartalmazzák a hívóképeket, arab és római számírással, szorobános számképpel, dominó képpel, a számegyenesen a számszomszédok kiemelésével a számokat 1-10-ig.
A páros és páratlan számok különböző színnel történő jelölése a bevésődés hivatott segíteni.

Segítünk a vásárlásban

Válassza csomagban kínált taneszközeinket! Így talán egy kicsit olcsóbb lesz!
FIGYELEM! A Magyar Postával történő szállítást csak alkalmanként, általában hetente egy alkalommal végezzük, míg a Foxpost szállítást a lehető leghamarabb intézzük!

I​nduló tanulói egységcsomag

Szorobán és
Számolj te is szorobánon munkafüzet 1.
Első rész és Második rész

Tanulói egységcsomag

Szorobán és
Számolj te is szorobánon munkafüzet 1. - 2. - 3.