Jogi nyilatkozat

A jelen jogi nyilatkozat az abban foglalt feltételek elfogadását jelenti, még akkor is, ha Ön csak böngészi (olvassa) az általunk fejlesztett www.szoroban.hu domain alatt üzemeltetett internetes platformon (a továbbiakban: weboldal) nyújtott szolgáltatásokat (a továbbiakban: szolgáltatás). A weboldalhoz való hozzáférése és használata a jelen Jogi oldal (“Felhasználási feltételek”) és az itt elérhető adatvédelmi szabályzatban (“Adatvédelmi szabályzat”) foglalt felhasználási feltételek hatálya alá tartozik, amelyeket Ön a weboldal használatával elfogad. Ha nem fogadja el a Felhasználási feltételeket és az Adatvédelmi szabályzatot, kérjük, azonnal hagyja el z oldalunkat, és ne használja tovább! A honlaphoz való hozzáférésre és annak használatára, valamint a honlapon található információk és a honlapon található linkek használatára a jelen Felhasználási feltételek és az Adatvédelmi szabályzat az irányadó.
A Weboldalra feltöltött tartalom, a weboldalon megjelenő bármely szellemi tulajdon függetlenül attól, hogy hivatalosan védett, jelenleg védelem alatt áll, szellemi tulajdonjog (védjegy, ipari formatervezési minta, szerzői jog stb.), ideértve, de nem kizárólagosan, bármely szellemi tulajdonjogot, valamint az általunk létrehozott valamennyi szellemi alkotás, különösen a kapcsolódó dokumentáció, forráskódok, adatbázisok, filmek, szövegek, reklámszövegek, szlogenek, grafikák, koncepciók vagy azok jellemző elemei, tervek, vázlatok, bármilyen grafikai vagy tipográfiai megoldás, ötlet, hang-, videóanyag stb. A szellemi alkotások a honlap alkotóinak kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, és az azokon fennálló valamennyi szerzői és személyhez fűződő jog jogosultja.
A weboldalra feltöltött tartalom, szellemi alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A honlapra feltöltött tartalom, szellemi alkotás jogosulatlan felhasználása szerzői jogokat sérthet. Felhívjuk figyelmét, hogy Ön nem szerez semmilyen jogot a tartalomra, szellemi alkotásra, és a honlapra feltöltött tartalmat, szellemi alkotást csak az itt megengedett módon használhatja. Bármilyen, itt nem engedélyezett felhasználás z Első Szorobán Alapítvány előzetes írásbeli engedélyéhez kötött. A tartalomról készített minden másolaton meg kell őriznie a tartalomhoz kapcsolódó valamennyi szerzői és egyéb tulajdonjogi megjegyzést. Ön nem adhatja el, nem ruházhatja át, nem engedményezheti, nem adhat allicencet, nem reprodukálhatja, nem módosíthatja, nem adhatja elő nyilvánosan, nem adaptálhatja, nem terjesztheti és nem használhatja más módon a webhelyre feltöltött tartalmat semmilyen nyilvános vagy kereskedelmi célra, kivéve az alábbiakban meghatározottak szerint. A honlapra feltöltött tartalom feltöltése bármely más weboldalra vagy számítógépes hálózatra bármilyen célból kifejezetten tilos.
A weboldal teljes egészében szerzői jogi védelem alatt áll, és annak bármely része nem vágható ki vagy továbbítható a nyilvánosság számára semmilyen módon. Tilos továbbá az oldal tartalmának tükrözése, azaz technikai műveletekkel történő nyilvános tovább közvetítése, még változatlan formában is, azelőzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül.
A honlapon használt tartalmak, fényképek és szellemi alkotások szerzői jogi védelem alatt állnak, és azokat semmilyen adathordozón nem szabad közzétenni, sugározni vagy továbbítani, sem eredeti, sem átírt formában, illetve részben vagy egészben számítógépen tárolni, kivéve személyes és nem kereskedelmi célú felhasználás céljából, jogszerűen történő felhasználás esetén.
Az Első Szorobán Alapítvány az alábbi esetekben engedélyezi a honlapról történő letöltést:
1. A letöltésből csak egy nyomtatott oldal készíthető, és a nyomtatott oldalról további másolat nem engedélyezett.
2. A letöltések csak személyes, nem kereskedelmi célokra használhatók fel.
3. A letöltött és/vagy kinyomtatott anyagokra vonatkozó valamennyi alkalmazandó törvényt be kell tartania, és a letöltött és/vagy kinyomtatott anyagok felhasználását az ilyen törvények korlátozzák.
Az Első Szorobán Alapítvány engedélyének megszerzéséhez a weboldalra feltöltött tartalmak felhasználásához vagy a weboldalának a weboldalhoz való csatolásához szükséges információkért kérjük, forduljon a vajda@szoroban.hu címen hozzánk!
Amennyiben Ön megszegi a jelen Felhasználási feltételek bármely részét, a honlap tartalmához való hozzáférési engedélye azonnal megszűnik, és a honlapra feltöltött tartalom minden másolatát azonnal meg kell semmisítenie. A weboldalon található bizonyos megnevezések szellemi termékeink védjegyei. A jelen weboldalon semmi sem értelmezhető úgy, mintha hallgatólagosan engedélyt adna bármely szellemi termék használatára, kivéve, ha az Első Szorobán Alapítvány minden egyes használatra előzetesen írásban engedélyt ad. Tilos továbbá a szellemi termékeinket egy weboldalra mutató vagy onnan induló link részeként használni, kivéve, ha az ilyen link létrehozását írásban engedélyeztük. A szellemi termékeink használatából eredő felhalmozott tudás, tapasztalat és jó hírnév (goodwill) az Első Szorobán Alapítvány tulajdonát képezi.
Weboldalunk elemei szerzői jogi, és tisztességtelen versenyjogi védelem alatt állnak, és nem másolhatók vagy utánozhatók sem részben, sem egészben semmilyen módon, beleértve, de nem kizárólagosan a keretezést és a tükrözést. A honlapra feltöltött tartalom semmilyen része nem továbbítható, kivéve, ha minden egyes továbbításhoz kifejezetten írásban hozzájárulunk.
Ön vállalja, hogy írásban értesíti az Első Szorobán Alapítványt vagy az alkotókat, ha tudomására jut, hogy a webhelyet vagy annak tartalmát jogosulatlanul használják, vagy ahhoz jogosulatlanul hozzáférnek, vagy tudomására jut, hogy a webhely vagy annak tartalma szerzői jogot, illetve harmadik fél jogait sérti.
A jogosulatlan használat a szellemi tulajdonra vonatkozó polgári vagy büntetőjogi jogszabályokban előírt jogi következményekkel járhat. Az Első Szorobán Alapítvány követelheti a jogsértés megszüntetését és kártérítést. Szavatosság és a felelősség kizárása Nem garantáljuk, hogy az oldalra feltöltött tartalom pontos, teljes, hasznos, időszerű vagy megbízható, és nem vállalunk garanciát a felhasználónak továbbított tartalom igazságáért, pontosságáért vagy teljességéért, valamint a tartalomban található hibákért, kihagyásokért vagy tévedésekért, kivéve a törvény által előírtakat. Hasonlóképpen nem vagyunk felelősek az adatok vagy információk továbbításában bármilyen okból bekövetkező megszakításokért. Nem garantáljuk a webhelyen található bármely vélemény, tanács vagy egyéb tartalom megfelelőségét, teljességét vagy hasznosságát. A weboldalon található információk kizárólag tájékoztató jellegűek.
Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseire is figyelemmel kizárja a felelősséget a weboldalt vagy az azt fogadó szervert érő külső támadásokért. Így abban az esetben, ha a weboldalt vagy a szervert támadás éri, és a felhasználók vagy látogatók átmenetileg hibás rendszerüzeneteket kapnak, a szolgáltató semmilyen módon nem vállal felelősséget az ilyen esetekért.
A szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldal hibátlan és zavartalan működéséért, illetve az esetlegesen a tartalmat károsító hibákért, az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseire is figyelemmel. Ha a weboldal használata miatt az adatok vagy berendezések javítása vagy cseréje válik szükségessé, nem vállalunk felelősséget az ilyen javítások vagy cserék költségeiért.
A webhelyet és a webhelyre feltöltött tartalmat “ahogyan Ön ebben a pillanatban látja” alapon biztosítjuk, és nem vállalunk felelősséget a tartalom minőségéért vagy másért. Kizárjuk a felelősséget a nem általunk a webhelyre feltöltött tartalom kereskedelmi hasznosíthatóságáért és harmadik felek jogainak megsértéséért, valamint – a törvény által megengedett mértékben – a webhely és a webhelyre feltöltött tartalom által harmadik felek jogainak megsértéséért.
Különösen kizárjuk a felelősséget minden olyan kárért, amely harmadik felek magatartásából (pl. a wonlapon található adatok módosítása) ered. Kizárjuk a felelősséget a harmadik felek által feltöltött tartalmakért. Nem vállalunk felelősséget az internetszolgáltatás vagy a webhely eléréséhez használt számítógépes eszközök működéséért sem. Nem vállalunk felelősséget a webhely és az Ön számítógépe közötti kompatibilitásért sem.
Nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, amely a webhely és a tartalom használatából vagy használatának lehetetlenségéből ered, beleértve, de nem kizárólagosan, az előre nem látható károkat, a következményes károkat, beleértve az elmaradt nyereséget, az adatvesztésből vagy a szolgáltatás megszakításából eredő károkat, még akkor sem, ha kifejezetten tájékoztattak minket az ilyen károk lehetőségéről.
Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé a felelősség korlátozását vagy kizárását, amely esetben a fenti szavatossági és felelősségkizárási szabályok nem vonatkoznak Önre. Az ilyen államokban a felelősségünk az alkalmazandó jog által megengedett legnagyobb mértékben korlátozódik.
Ön tudomásul veszi, hogy a webhelyet, beleértve a tartalmat is, saját felelősségére használja. Ha nem elégedett a weboldallal vagy annak tartalmával, kérjük, azonnal hagyja abba a weboldal használatát. Külső weboldalak A webhely tartalmaz harmadik fél webhelyeire mutató linkeket (külső webhelyek). Ezek a linkek csak az Ön kényelmét szolgálják, és a külső webhelyek tartalmát nem ellenőriztük vagy hagytuk jóvá. A külső oldalakat más személyek fejlesztették ki és határozzák meg. Ha bármilyen aggálya van egy külső webhely tartalmával vagy az arra mutató linkekkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az adott külső webhely fenntartójához vagy webmesteréhez. Nem vagyunk felelősek a linkekkel összekapcsolt külső webhelyek tartalmáért, és nem vállalunk felelősséget a külső webhelyek tartalmáért, illetve az ott közzétett anyagok valóságtartalmáért vagy pontosságáért. Kérjük, hogy bármelywebhelyről történő letöltéskor legyen óvatos, és védje meg számítógépét a vírusoktól vagy más fertőző programoktól. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha külső webhelyekre mutató linkekre kattint, azt saját felelősségére teszi.  A külföldi felhasználás törvényeinek betartása Weboldalunkat www.szoroban.hu alatt bejegyzett domain név alatt üzemeltetjük, és a weboldal Magyarország területére irányul. Felhívjuk figyelmét, hogy nem vállalunk felelősséget azért, hogy a weboldalra feltöltött tartalom letölthető, megtekinthető vagy alkalmas a Magyarország területén kívüli használatra. Amennyiben Ön Magyarország területén kívülről lép be a Honlapra, azt saját felelősségére teszi. Akár Magyarországról, akár Magyarország területén kívülről látogatja a webhelyet, az Ön felelőssége, hogy a webhelyet az Önre irányadó joghatóság szabályainak megfelelően használja.  A szoroban.hu oldalhoz történő hozzáférés korlátozása A weboldal nem szól olyan személyeknek, akiknek a weboldal látogatását bármely okból bármely alkalmazandó jogszabály tiltja. Ha Önt eltiltották a weboldal látogatásától, kérjük, azonnal hagyja abba a weboldal látogatását.
Ez a Jogi nyilatkozat nem minősül jogi tanácsadásnak: ha bármilyen kérdése van a webhellyel, a webhely használatával vagy a jelen Jogi nyilatkozattal kapcsolatban, kérjük, forduljon jogi tanácsadóhoz.   A SZÁMÍTÓGÉP MEREVLEMEZÉN AUTOMATIKUSAN TÁROLT INFORMÁCIÓK A Honlapról történő letöltéskor kis adatfájlok (cookie-k) települhetnek a felhasználó számítógépére az adatok rögzítése, a felhasználó azonosítása és a további látogatások megkönnyítése céljából. Ilyen esetekben webszerverünk olyan nem személyes adatokat rögzíthet, mint a látogatás dátuma és időpontja, a meglátogatott oldalak, a webhelyünkre küldött weboldal címe, az Ön által használt böngészőprogram (Internet Explorer, Firefox, GoogleChrome stb.), az Ön által használt operációs rendszer típusa (Windows, Mac OS) vagy az internet-hozzáférési szolgáltató. Az Önről gyűjtött információkat anonim módon tároljuk. A legtöbb böngésző lehetőséget ad arra, hogy törölje a cookie-kat a számítógépéről, megakadályozza a telepítésüket, vagy figyelmeztetést kapjon, mielőtt egy cookie-t tárolnának a számítógépén. Kérjük, olvassa el a böngészője utasításait, hogy megismerje ezeket a funkciókat. Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik eltávolítása vagy elhelyezésük megakadályozása megakadályozhatja, hogy teljes mértékben használhassa weboldalunkat. Előfordulhat, hogy egy alkalmazást kell letöltenie, vagy módosítania kell biztonsági beállításait ahhoz, hogy hozzáférjen a webhely egyes információihoz. A kiskorúak védelme érdekében Gyermekek szülő vagy törvényes képviselő felügyelete mellett használhatják weboldalunkat és szolgáltatásainkat. Erre külön a gyermekeknek szánt oldalon is talál figyelmeztetést. Felhívjuk figyelmét, hogy az alkalmazandó jogszabályok értelmében a kiskorú csak bizonyos esetekben törvényes képviselője (szülő) hozzájárulásával vagy utólagos jóváhagyásával tehet érvényes jognyilatkozatot, illetve bizonyos esetekben a törvényes képviselő (szülő) tehet jognyilatkozatot a kiskorú nevében. Ilyen esetekben a törvényes képviselőnek (szülőnek) el kell fogadnia a jelen Felhasználási feltételeket. A személyes adatok megadásakor a szülő vagy a törvényes képviselő tölti ki a nyilatkozati űrlapot. További rendelkezések A jelen Felhasználási feltételek Magyarország anyagi jogának hatálya alá tartoznak, kizárva annak érdekütközési szabályait. Amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, Ön kifejezetten aláveti magát a magyarországi bíróságok kizárólagos joghatóságának. Ha a jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezését a fenti felmondási záradék alapján illetékes bíróság érvénytelennek nyilvánítja vagy megszünteti, az ilyen részleges érvénytelenség vagy megszűnés nem érinti a jelen Felhasználási feltételek bármely alfejezetének érvényességét.
A jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezésének alkalmazásának vagy érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jelen Felhasználási feltételek adott vagy bármely más rendelkezése szerinti jogról való lemondást. A lemondás csak akkor érvényes, ha azt kifejezetten írásban rögzítik, és a jogról való lemondás nem minősül más jogról való lemondásnak. Általános Szerződési Feltételek, ÁSzF Ez a dokumentum nem iktatott, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek és nem utal magatartási kódexre. A weboldal működésével kapcsolatos bármilyen kérdéssel forduljon hozzánk a megadott elérhetőségeken.
Jelen ÁSZF a szolgáltató weboldalán (https://www.szoroban.hu) és aldomainjein fennálló jogviszonyokra vonatkozik. Jelen ÁSZF állandó jelleggel elérhető a honlapon. A weboldal használatával és a regisztrációval Ön elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat. 

Adatközlés 
A szolgáltató neve: Első Szorobán Alapítvány
A szolgáltató székhelye és címe: 6900 Makó Soproni u. 14.
A szolgáltató címe: 6900  Makó Soproni u. 14.
A szolgáltató elérhetőségei: vajda@szoroban.hu
Adószám: 19085421-1-06
Telefonszám: +36 62-510-610
Mobil szám: +36 20-945-08-57 

Alapvető rendelkezések A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései külön kikötés nélkül vonatkoznak a felekre.
Ez a szabályzat 2023. január 01-én lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. A szolgáltató jogosult a jelen szabályzat egyoldalú módosítására. A módosításokat a szolgáltató a hatályba lépés előtt honlapján közzéteszi. A weboldal használatával a felhasználók elfogadják, hogy a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályzat automatikusan vonatkozik rájuk.
Amennyiben a felhasználó nem fogadja el az Általános Szerződési Feltételeket, nem jogosult a honlap tartalmának megtekintésére.
A szolgáltató fenntart minden jogot a weboldal, a weboldal bármely része és az azon megjelenített tartalom, valamint a weboldal terjesztése tekintetében. A szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül a weboldal tartalmát vagy annak bármely részét nem szabad letölteni, elektronikusan tárolni, feldolgozni vagy értékesíteni.
Alapítványunk honlapja szerzői jogi védelem alatt áll. A weboldalon megjelenített tartalom egésze vagy részei nem használhatók, nem nyomtathatók ki, nem sokszorosíthatók, nem terjeszthetők, nem tárolhatók vagy nem adhatók át semmilyen formában és semmilyen módon, kivéve saját személyes használatra és alapítványunk által engedélyezett mértékben, alapítványunk előzetes írásbeli engedélye nélkül.