Általános Szerződési Feltételek

Regisztráció és vásárlás

A lehetőséget megadjuk a honlap mellett működő, vállalkozó által fenntartott külön honlaprészen. Ez az oldal nem tipikus webshop! A honlap olvasása közben adatokat nem gyűjtünk, nem tárolunk! A vásárlást regisztrációhoz nem kötjük! A vállalkozó a vásárláshoz nélkülözhetetlen adatokat kér, azokat a vásárláshoz és kizárólag ahhoz használja fel. A honlap mellett működő rendelési lap az adatokat tárolni képes. Az adatokat a vállalkozó rendszeresen törli a vásárlás teljesülése után. A törölt adatok nem visszaállíthatók.
A felügyeleti szervek számára a kötelező adatközlést és a vásárláshoz tartozó adatokat a vállalkozó által kiállított és kibocsátott számlák tartalmazzák, aminek adatkezelését, őrzési idejét a számviteli törvény által meghatározott ideig végzi.

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Vajdáné Bárdi Magdolna ev. cég (székhely: Makó, Soproni u. 14., adószám: 45644513-1-26), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. 

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai – Impresszum

A szolgáltató neve: Vajdáné Bárdi Magdolna ev.
A szolgáltató székhelye: 6900 Makó, Soproni u. 14.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: vajdanemagdika@t-online.hu
Nyilvántartási száma: 6082334
Adószáma: 45644513-1-26
Céget bejegyző hatóság neve: Makó Önkormányzat
Telefonszámai: 06 62 510-610,   06 20 431 67 59

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:
Cégnév: UFO-Tech Kft.
Székhely Cím: 8000 Székesfehérvár, Adonyi út 96.
Adószám: 13622019-2-07
Cégjegyzékszám: 07-09-011750
E-mail: ugyfelszolgalat @ ufotech.hu
Telefon: +36-30-2156737

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jogszabályok az irányadóak, különösen, de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályok rendelkezéseire kell tekintettel lenni:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 

Alapvető rendelkezések

1.1 A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Általános Szerződési Feltételek határozzák meg, tartalmazzák a Vásárlót és Szolgáltatót illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

1.2 Hatályos: 2022.03.18.-tól

1.3 Az adatvédelmi tájékoztató elérhetősége: az ÁSZF alatt közvetlen

1.4 Ha a vásárló részéről a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdés merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné megbeszélni, úgy a szolgáltató az említett elérhetőségeken rendelkezésére áll.

1.5 A megvásárolható termékek a következő címen érhetők el: https://www.szoroban.hu/uzlet/

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban található tájékoztatás. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelnek. Termék rendelési egysége: darab

1.6 A megjelenített termékek csak online vásárolhatók. A termékek 0% áfát tartalmaznak. Csomagolási díj nem, de házhozszállítási díj terheli a megrendelést.

Rendelés menete

1.7 A megrendelések leadása elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a https://www.szoroban.hu/uzlet/ webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vásárlók részére. A megrendelés leadása regisztráció nélkül történik. A termék(ek) kosárba tételét követően szállítási, átvételi és fizetési mód választandó.

Amennyiben a Vásárló több terméket szeretne még a kosárba helyezni, akkor aVásárlás folytatásagombra kattintva folytathatja tovább a böngészést és a következő megvásárolni kívánt terméket ugyanilyen módon helyezheti a kosárba. 

A kosarát a „Kosár” ikonra kattintva bármikor elérheti. A Kosár oldalon a termékek mennyisége módosítható, ill. maga a termék a kosárból törölhető. Ezt követően a „Kosár frissítése” gombra kattintva az aktuális ár látható.

A rendelés folytatásaként ki kell választani a kívánt szállítási/átvételi és fizetési módot.

Ezt követően a „Tovább a pénztárhoz” gomb használatával a számlázi és szállítási adatok megadása következik. A megrendelő lapon a *-gal jelölt adatokat a kötelező megadni a megrendelés elküldésének teljesülése céljából.

Az alábbi adatokat szükséges megadni a megrendelés elküldéséhez:

Személyes adatok: Név, E-mail cím, Telefonszám
Szállítási cím: Irányítószám, település, utcanév, házszám, emelet, ajtó, 

Számlázási adatok
Cég esetén cégadatok: Cég vagy vállalkozó neve, címe, adószáma

Az alábbi adatokat opcionális megadni a megrendelés elküldéséhez:
Szabadon szövegezett „Megjegyzés” is küldhető.

A „megrendelés elküldése” gomb megnyomásával a Vásárló ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, erre a Szolgáltató 48 órán belül e-mailben automatikusan visszaigazolást küld. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a rendelés azonosítóját, a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, valamint a Vásárló szállítási (név, cím, telefonszám, e-mail cím) és számlázási (név, cím, ha van adószámát) adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit – nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól. 

A szerződés nyelve magyar. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma nem kerül iktatásra, archiválásra, és utólagosan nem hozzáférhető, nem visszakereshető. 

A https://szoroban.hu oldalon megadott árak forintban értendők, azokat áfa nem terheli.

A Vásárló a megrendelése véglegesítése, elküldése előtt köteles megismerni és elfogadni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. 

1.8 A Vásárlónak a megrendelés során, a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az általa bevitt adatok módosítására (a böngészőben a „Vásárlás folytatása” vagy a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha már a következő oldalra lépett). Figyelem! A Vásárló felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az általa megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. A rosszul megadott e-mail cím, vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szolgáltatást.

1.9 A vásárlás során a Vásárló dönti el, hogy átutalással vagy utánvéttel kíván fizetni a rendelt termékért. A vásárlás minden esetben forintban történik, a vételár jóváírására forintban kerül sor. A más devizából forintra váltást a Vásárló bankja végzi el, az általa meghatározott/biztosított árfolyamon, ez bankonként eltérő lehet.

1.10 Eljárás hibás ár esetén: Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül: 0 Ft-os ár, kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár. Hibás ár feltüntetése esetén a Szolgáltató felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.11 A Vásárlónak bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről először egy automata visszajelzést küld, ami annak tényét rögzíti, hogy a Vásárló megrendelése a honlapon keresztül megérkezett. Amennyiben a Vásárló azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy a Vásárló köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – a Szolgáltatóval e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben a Vásárló a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerbe.

1.12 Az általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 2-10 munkanapon belüli. Alkalmi eltérés esetén e-mailben vagy a honlapon tájékoztatást kap a Vásárló. Amennyiben a megrendelt termék nincs a kért mennyiségben készleten vagy hosszabb szállítási határidővel teljesíthető a rendelés, ebben az esetben 3 munkanapon belül e-mailben vagy telefonon értesítést kell kapjon a Vásárló. Amennyiben a megkeresésre nem érkezik válasz e-mailben vajdanemagdika @ t-online.hu, vajda @ szoroban.hu, vagy telefonon: +36204316759; ill. +36209450857 további 2 munkanapon belül, a rendelést a Szolgáltató nem teljesíti.

A vásárlás után járó hivatalos számlát a csomagban kapja meg a Vásárló.

A csomagot a kézbesítéskor érdemes megvizsgálni és az esetleges észlelt sérülés esetén a Vásárlónak kérni kell a jegyzőkönyv felvételét. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem fogadunk el.

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt terméket utánvéttel, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni a futár részére. A csomag újra küldését kizárólag a megrendelés ellenértékének és a visszaszállítási díj előre történő átutalása esetén áll módunkban ismét elküldeni.

Fizetési módok / szállítás

1.13 Ha a Vásárló a termékek ellenértékét banki átutalás útján kívánja rendezni, az átutaláshoz szükséges adatok a következők

Név:Vajdáné Bárdi Magdolna ev.
Bank: Raiffeisen Bank
Számlaszám: 12069000-01352698-00100001         IBAN: HU91 1206 9000 0135 2698 0010 0001
Közlemény: megrendelés száma, Vásárló neve (meg kell egyeznie a megrendelésben megadottakkal)

Miután megérkezett a rendelés értéke a Szolgáltató bankszámlájára, a rendelést 5 munkanapon belül futárszolgálattal kiszállítatjuk.

Amennyiben a Vásárló a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor az “Utánvétel” fizetési módot kell választania. Fizetés utánvéttel házhoz szállításnál futár részére, illetve a csomagautomatából átvételkor történik. Ebben az esetben a megrendelt csomag ellenértékét és a szállítási költséget az áru kézhezvételekor kell kifizetni. 

1.14. A csomagok házhoz szállítását a FOXPOST futárszolgálat végzi. A házhoz szállítás csak munkanapokon történik 8 és 16 óra közötti időszakban a Vásárló által megadott címre. Általában a átadástól számított 2-3 munkanapon belül házhoz viszik a küldeményt. A Vásárló telefonszáma feltüntetésre került a címiraton, így a futár kiértesítést tud küldeni a címzettnek. Szállítás FOXPOST futárszolgálattal 40 kg-ig lehetséges. Az ennél nagyobb tömegű rendelést ketté kell bontani, ezért ennek megfelelő szállítási díjat számol a rendszer. A vásárló ezt a megrendelés leadása előtt láthatja a „Kosár frissítése” gomb használatával.

A Vásárló a csomagját csomagautomatába is kérheti. Ez esetben ki kell választania a rendeléskor a megfelelő FOXPOST csomagautomatát. Ez esetben napi 24 órában van lehetősége a Vásárlónak felvenni csomagját az automatából. Automatára címzett küldemény esetén a FOXPOST a címzett mobiltelefonjára vagy e-mail címére üzenetet küld a csomag hozzáférhetőségéről és az átvételi határidőről. A csomag az üzenetben kapott azonosító kód és a telefonszám megadásával vehető ki az automatából. Amennyiben a csomag árufizetés többletszolgáltatással került feladásra, a csomag átvételéhez a címzettnek, az automatánál (bankkártyával) rendeznie kell az árufizetés összegét. A küldemény rekesze a fizetést követően nyílik.

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés 

1.15. Amennyiben a Vásárló korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a megrendelt termék „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, a Szolgáltató a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti. 

A Szolgáltató visszatarthatja a termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt a Szolgáltató nem kapja meg teljes mértékben a vételár és a szállítási díj összegét). Amennyiben a termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, a Szolgáltató a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót. 

Külföldre történő értékesítés 

1.16. A Szolgáltató nem különbözteti meg a honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli vásárlókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét. 

A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén. 

A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, a Szolgáltató nem köteles a vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni a Vásárlóval. 

A Szolgáltató nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről. 

A Szolgáltató eltérő rendelkezés hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden termék esetében. 

Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel. 

Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés a Szolgáltató által meghatározott magyar Forint pénznemben valósul meg. 

A Szolgáltató visszatarthatja a termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a termék árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Szolgáltató nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, a Szolgáltató a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót. 

A Szolgáltató a termék átadása érdekében a magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi vásárlóknak is. 

A Vásárló az ÁSZF szerint kérheti a termék szállítását Magyarország területére. 

Ha bármely más Európai Uniós tagállam területére kéri a termék szállítását, akkor egyéni egyeztetést követően a Magyar Posta díjszabását alkalmazva, a Magyar Posta szállítja ki a csomagot. Ezt kérheti a nem magyarországi Vásárló is. 

Egyebekben a Vásárló kérheti, hogy a termék szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. Magyar Vásárlót ez a jog nem illet meg.

A Szolgáltató a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben Vásárló a szállítási díjat nem fizeti meg a Szolgáltató számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyezetetett időpontig, a Szolgáltató a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti a Vásárló számára. 

Elállás joga

1.16. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a termék kézhezvételtől számított 14 napon belül. A Vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján telefonon (06 9450857 vagy 06204316759), e-mailben (vajdanemagdika@t-online.hu), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. Ez az ÁFSZ végén talalálható.) Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől számított 14 napon belül elküldeni a Szolgáltató részére.

1.17. A Vásárló elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. 

Elállás esetén a Vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli, más többleköltsége nem keletkezhet. A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha a termék nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk keletkeztek.

Utánvéttel vagy portósan visszaküldött csomagok átvételét a Szolgáltató nem fogadja.

A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) a Szolgáltató csak akkor téríti vissza, ha a Vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

A visszatérítés a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon történik a Vásárló részére. A Vásárló által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli. 

1.18. A Vásárló elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. névvel gravírozott szorobán). A Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdi meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát. 

1.19. A megrendelt termékek hibája esetén a Vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vásárló kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a Vásárló a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve nem kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

1.20. Kellékszavatossági igény érvényesítése során, ha a termékkel kapcsolatos kellékszavatossági igény érvényesítése nem személyesen történik, az érintett termék visszaszállítását, cseréjét Szolgáltató saját költségére végzi az általa kiválasztott és megbízott szolgáltató közreműködésével, feltéve, ha a Vásárló ezen igényét előzetesen, Szolgáltató ügyfélszolgálatán bejelenti a törvényes határidőn belül. A Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetés, a panasz bejelentése nélkül visszaküldött termékek postaköltségét, szállítási díját Szolgáltató meg nem téríti.

1.21. Kellékszavatosság helyett a Vásárló a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vásárló kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania. 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:  a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető.

Panaszkezelés

1.22. A Vásárló szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval a panaszát, amely a Szolgáltató javára eljáró személynek az áru Vásárlók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik. 

A Vásárló panaszát az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti, illetve jelentheti be: 

  • telefonon a +36-20-431-6759 telefonszámon (munkanapokon 09:00-16:00 között);
  • E-mailben a vajdanemagdika@t-online.hu címen;
  • postai úton a következő címen: Név: Vajdáné Bárdi Magdolna 6900 Makó Soproni u. 14.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Amennyiben a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. 

A Szolgáltató köteles a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. 

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. 

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és postára adni. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: 

1. a Vásárló neve, lakcíme,

2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

3. a Vásárló panaszának részletes leírása, a Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

4. a Szolgáltató nyilatkozata a Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

5. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje

6. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. (év.hó.nap.sorsz.)

7. a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírása.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót, és arról, hogy panaszával mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, további lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára. 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: A Vásárló fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet a Szolgáltatóval szemben a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál. Az első fokon eljáró kormányhivatalok felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://www.kormanyhivatal.hu

A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. 

A Vásárló békéltető testületi eljárást kezdeményezhet a Szolgáltatóval szemben. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vásárló az érintett Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a Vásárló erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Vásárló kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A békéltető testületek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: https://bekeltetes.hu/.

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Online vitarendezési platform 

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a Vásárlók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a Vásárlók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha a Vásárló panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon a Vásárló és a Szolgáltató, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Elállási/Felmondási nyilatkozat

(Csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)


Címzett: Vajdáné Bárdi Magdolna ev. 

6900 Makó Soproni u. 14., 06 20 431 6759, vajdanemagdika@t-online.hu 

Termékvisszaküldés címe: Vajdáné Bárdi Magdolna ev.  6900 Makó Soproni u. 14  

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

(Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megnevezése, darabszáma.) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:………………………………………………………………
Rendelés azonosítószáma:……………………………………….
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ………………………………………………………… 

A fogyasztó(k) neve: ………………………………………………………………………………… 

A fogyasztó(k) címe: ………………………………………………………………………………… 

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..………………………..

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) ………………………………………………………………………………… 

Kelt: …………………………………