Get Adobe Flash player
Próbálja ki!
A fenti kis szorobán azon része, amit nem takar a kéz, számolásra alkalmas. Böngéssze végig a portálunkat és próbálja ki, hogy hogyan működik a szorobán! Kattintson a golyókra, azok el fognak mozdulni.
Hírlevél
Ön is feliratkozhat a hírlevelekre:
Szorobán

A szorobán az abakusz család
egyik tagja. Az abakuszok a számok és a számolás
ábrázolására való eszközök.
Legtöbbször keretbe foglalt, tengelyekre* fűzött apró
tárgyak** helyváltoztatásával
történik a számok ábrázolása és a műveletvégzés.
A szorobán távolabbi őse a római abakusz, a szuan-pan
Kínából tekinthető a közvetlen ősének. Feltehetően az 1550-es években alakult a mai formájára a szuan-pan-ból.

*ezek vályúk is és huzalok is lehetnek

**amiket golyóknak, köveknek nevezhetünk

Szorobán forródrót

Kapcsolatfelvétel telefonon:
06-62-510-610
06-20-9-450-857

E-mail: vajda@szoroban,hu

Vegye fel vágólapra a fenti e-mail címet és helyezze a levelezője címzés sorába, majd cserélje ki a vesszőt pontra vagy egyszerűen jegyezze meg a nevet vajda, tegyen utána "kukac"-ot és folytassa a portál címével: szoroban.hu !

Levélben:
Első Szorobán Alapítvány,
6900 Makó, Soproni u. 14.

Jelen vagyunk az Interneten:
1998-05-13 11:47:10

Hozzászólások

Nincs kategorizálva

Matematika, alsó tagozat, szorobán, pályázat

Kedves Pedagógusok! Tisztelt Iskolavezetés!

 A lehetőség már csak 2020. február 25-ig-él!

Engedjék meg, hogy ismét figyelmükbe ajánljam az alábbi lehetőséget:

Próbáljuk ki a szorobánt! címmel ingyenes előadásra lehet pályázni.

Ajánlás:a szorobánt nem ismerő, érdeklődő pedagógusoknak, tantestületnek a tavaszi továbbképzési napra.

Hogyan működik a számábrázolás, az alapműveletek és mértékátváltás a gyakorlatban szorobánnal?

Bepillantás a szorobán alkalmazásába számolási gyakorlatokkal (bemutató).
Szakmai beszélgetés módszertani ajánlással
Bemutatóval összekapcsolt szorobános tanszerismertető, tanfolyamajánló

A 2020. év tavaszára, pályázati keretek között, egy iskola számára a fenti tematikával szorobános foglalkozást hirdetünk.
A pályázat célja: megismertetni a szorobán, japán abakusz alapvető működését és bemutatni azt a lehetőséget, hogy az általános iskola alsó tagozatában hogyan lehet azt bevezetni, tanítani segítségével a matematikát. Ez a cél megegyezik az Első Szorobán Alapítvány (a továbbiakban: alapítvány) alapítási okiratában foglalt céllal.
A pályázat benyújtásának határideje: Levelünk érkezésétől 2020. február 25-ig.
A pályázók köre: Bármely magyar általános iskola alsó tagozatos tanítói, matematikát tanító tanárai, tehetséggondozók, felzárkóztatást végző pedagógusok, gyógypedagógusok, napközis nevelők.
A pályázatra jelentkezni csak írásban lehet, de megfelelő az e-mail kapcsolat is.
A pályázat leadásakor az alábbi adatoknak kell szerepelniük:
Az iskola pontos megnevezése, elérhetősége, a kapcsolattartó, a becsült résztvevői létszám (bár ez nem döntő a pályázat szempontjából, csak kiegészítő információ),
valamint a motiváció a pályázó fél részéről, amiért  a pályázatot benyújtották.
(A motivációhoz néhány gondolat, ami a döntéshozatalban pozitív, ha szerepel:
Miért választják a szorobánt? Milyen eddigi ismereteik vannak? Van-e konkrét kérésük az előadással kapcsolatban? Milyen terveik vannak pl. szerződés az alapítvánnyal “Jó gyakorlat” megvalósítására, a szorobános oktatás bevezetése… , milyen nyitottsággal tudják kezelni a bemutatót? Pl.: Szándékoznak-e más iskolából is pedagógust hívni? Milyen mértékben tervezik a sajtó bevonását?)
A 2-szer 45 perces előadás költségét az alapítványunk fizeti. Az iskola részéről csak az utazás költségét kérjük megtéríteni.
A pályázat kiértékelése a pályázók által benyújtott pályázatok alapján történik, de ha nem születhet döntés, sorsolással választjuk ki a nyertest.
A pályázattal kapcsolatban mindenféle óvást figyelmen kívül hagyunk, a döntés egyszeri, visszavonhatatlan!
A nyertes iskoláról elektronikus formában adunk tájékoztatást 2020. február 29-ig.
A pályázatban elnyert lehetőség megvalósítása: A nyertes iskolától több, számukra megfelelő időpontot kérünk, hogy még jobban tudjuk támogatni a munkát. Az időpont pontosítása után a helyszínre utazunk. Viszünk minden technikai és szemléltető eszközt a bemutatóra. Csak táblát, íróeszközt és elektromos csatlakozási lehetőséget kérünk egy, a létszámnak megfelelő teremben. A pályázat alátámasztása miatt, a résztvevők névsorát, aláírását kérjük (természetesen a GDPR előírásai betartása mellett!) Szintén a megvalósítás alátámasztására az előadást videó filmen rögzítjük, amit pedagógiai aspektus szerint vágva, szerkesztve a pályázathoz az alapítványnál archiválunk és egy példányban az iskola rendelkezésére bocsátunk.

A pályázatot leadni:vajda@szoroban.hu e-mail címen
vagy postán:
Első Szorobán Alapítvány, Makó Soproni u. 14. 6900

Kapcsolat:
Tel: 06-62/510-610
Mobil: 06-20/945-08-57

Referencia a múlt évi nyertes pályázatról (rövid jelentkező levéllel) a következő címen:
szorobanmonika@gmail.com

Üdvözlettel: Vajda József elnök